Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI
>

LISTA KANDIDATA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O RAZVOJNOJ SARADNJI I HUMANITARNOJ POMOĆI

Datum objave: 27.01.2017 16:13 | Autor: MVP

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore”, broj 7/12) i Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći (objavljenog 17. januara 2017. godine na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje listu kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Ova lista utvrđena je uvidom u cjelokupnu dokumentaciju pristiglu u roku:

1. Sanda Rakočević: NVU Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, NVO Roditelji, NVO Centar za resocijalizaciju bivših zavisnika/ca – Korak, LGBT Forum Progres, Mladi Romi – Herceg Novi, Crnogorski Ženski Lobi, Građanska alijansa,

2. Bojan Jovović: Radio klub “Nikšić”, Radio Klub –Podgorica, crnogorski savez za tehničku kulturu “Politehnika”, Savez radio-amatera crne gore, NVU Merkur, Crnogorski vazduhoplovni savez.