Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI
>

71. zasijedanje GS UN u Njujorku: Izlaganje predsjednika Vlade Mila Đukanovića na Samitu o izbjeglicama i migrantima

71. zasijedanje GS UN u Njujorku: Izlaganje predsjednika Vlade Mila Đukanovića na Samitu o izbjeglicama i migrantima
Datum objave: 19.09.2016 18:09 | Autor: MVPEI

Ispis Štampaj stranicuSlužba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću

                       
  
              
                                                                                                                       
MILO ĐUKANOVIĆ, PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE:
(Izlaganje na Samitu UN o izbjeglicama i migrantima,
zasijedanje Generalne skupštine UN, Njujork, 19.09.2016. godine)

Gospodine predsjedavajući,
Ekselencije,
Dame i gospodo,

Želim da zahvalim generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija gospodinu Ban Ki-Munu na organizaciji Samita posvećenog ovoj značajnoj temi. Tijesna saradnja na međunarodnom nivou, uz vodeću ulogu UN, nezaobilazan je element kreiranja jedinstvenog glasa i odgovora na ovu – usuđujem se reći – humanitarnu krizu.

Problem izbjeglica i migranata je globalno pitanje. Iako Evropa, kao i mnogo puta u istoriji, zbog svoje geopolitičke pozicije, ostaje najotvorenija i najranjivija za posljedice konflikata na Bliskom Istoku, Aziji i Africi. A Balkan kao i obično nezaobilazni svjedok procesa u kojima se nađu ljudi bježeći od rata i siromaštva. Česta je konstatacija da nakon Drugog svjetskog rata nije bilo migracijskih tokova sličnih današnjim. I to je tačno. Ali je tačno i da danas postoje snažne međunarodne organizacije čiji se mehanizmi moraju koristiti u rješavanju ovako složenih političkih i humanitarnih izazova. Odgovornost za pomoć i prihvat izbjeglica i migranata mora biti ravnomjernije podijeljena.

Crna Gora vrlo dobro zna što znači humani pristup i moralna i politička odgovornost i solidarnost. Iako mala, i u to vrijeme dio zajedničke države sa više nego skromnim kapacitetima, za vrijeme krvavog raspada Jugoslavije, kao jedina republika koja je sačuvala mir i multietnički sklad, širom je otvorila granice za sve ljude koji su bježali od ratnih strahota. U jednom trenutku imali smo preko 120 hiljada izbjeglica, što je petina našeg stanovnistva.

Proteklih godina 15.000 izbjeglih i raseljnih iz regiona integrisano je u crnogorsko društvo. Uradili smo mnogo za rješavanje njihovog stambenog pitanja, posebno najranjivije kategorije. Značajno nam je pomoglo učešće u Regionalnom stambenom programu, finansiranom najvećim dijelom kroz fondove EU, u okviru kog smo obezbijedili sredstava za rješavanje stambenog pitanja preko 6.000 interno raseljenih lica i pripadnika romske populacije. Vrijednost ovog projekta je oko 28 miliona eura, a kontribucija Crne Gore je 15%.

Crna Gora nije do sada direktno pogođena aktuelnim migracijskim rutama. Međutim, preduzeli smo potrebne mjere za eventualni prihvat migranata i izbjeglica u slučaju iznenadnog priliva, u skladu sa svim međunarodnim standardima. Između ostalog, izradili smo Nacrt Šengenskog akcionog plana, koji će pored pitanja bezbjednosti granica po šengenskim standardima, na adekvatan način obraditi planove za suzbijanje i prevenciju neregularnih migracija, kao i pitanja azila.

Kao država koja je u pregovaračkom procesu za članstvo u EU, Crna Gora pozdravlja definisanje novog strateškog okvira EU u oblasti vanjske i bezbjednosne politike kojim se, između ostalog, ističe da će Evropska unija u narednom periodu biti posvećena jačanju relevantnih agencija i rješavanju uzroka migrantske krize, uz puno poštovanje ljudskih prava i međunarodnog prava. Jednako nas raduje i inicijativa „Partnerski okvir EU za migracije“, iz jula 2016, kojom je pokrenut novi set aktivnosti na rješavanju uzroka migrantske krize. Takođe, pozdravljamo postignuti dogovor između Evropske unije i Turske iz marta ove godine.

Najbolji način da se odgovori raseljavanju je da se problemi koji ga uzrokuju rješavaju u korijenu. Znači, prevencija i rješavanje konflikata političkim sredstvima, na održiv i dugotrajan način; jačanje institucija i vladavine prava; iskorjenjivanje siromaštva i snaženje socijalne, ekonomske i političke inkluzije i perspektive. Mnogo je lakše sve ovo reći nego uraditi. Ali mi moramo da težimo tim ciljevima.

Crna Gora izražava spremnost da preduzme sve mjere kako bi ostvarila blisku saradnju sa susjedima, sa zemljama moguće destinacije, kao i zemljama porijekla izbjeglica u funkciji što efikasnijeg suočavanja i iznalaženja održivog odgovora na problem izbjeglica i migranata.

Snažno podržavamo usvajanje globalnog kompakta za izbjeglice i za migraciju. Izražavamo spremnost da ispunimo svoj dio obaveza i konstruktivno, shodno svojim mogućnostima, doprinesemo međunarodnim naporima da se potvrde principi zaštite izbjeglica i migranata

Zahvaljujem na pažnji.