MFA.GOV.ME mail
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina


MVPEI

Ambasade i konzulati Crne Gore u svijetu

MVPEI
Napomena: Nerezidentna zastupanja označena su znakom *


Bosna i Hercegovina

MVPEI

Ambasada Crne Gore u  Bosni i Hercegovini
ADRESA Derviša Numića do br. 24, 71000 Sarajevo
E-MAIL BosniaAndHerzegovina@mfa.gov.me
TELEFON +387 33 239 925 - centrala
+387 33 239 927 - konzularno
FAX +387 33 239 928
DIPLOMATSKO OSOBLJE

• Milan Lakić, ambasador / milan.lakic@mfa.gov.me /
• Velimir Šljivančanin, prvi sekretar
/ velimir.sljivancanin@mfa.gov.me /