Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
EU liflet
NATO liflet
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina

TAIEX

MVPEI

Vizni režim za strane državljane

MVPEI

Vizni režim za strane državljane

Samo posjedovanje vize nije i garancija ulaska u Crnu Goru, već moraju biti ispunjeni i ostali uslovi za ulazak i boravak  stranaca u Crnoj Gori propisani  Zakonom o strancima, “Službeni list CG”, br. 82/08, (možete preuzeti u sekciji Biblioteka )

Vizni režim između Crne Gore i drugih država regulisan je Uredbom o viznom režimu, „Službeni list CG“, br. 18/09, ( možete preuzeti u sekciji Biblioteka )

Viza ne predstavlja odobrenje za rad u Crnoj Gori. Licu koje namjerava da radi u Crnoj Gori mora dobiti odobrenje privremenog boravka radi zapošljavanja ili sezonskog rada, a na osnovu prethodno izdate radne dozvole.