MFA.GOV.ME mail
EU liflet
NATO liflet
EU4ME spot
Brošure o 33 pregovaračka poglavlja
Brošura Radne grupe za 26. poglavlje Obrazovanje i kultura
Na granici sa EU
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina

TAIEX

MVPEI

Otvorene ideje

Ministar

dr Igor Lukšić
Potpredsjednik Vlade i  ministar vanjskih poslova i evropskih integracija

MVPEI

Igor Lukšić rođen je 14. juna 1976. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 10. juna 1998. godine na smjeru preduzetništvo. Na istom fakultetu magistrirao je 3. oktobra 2002. godine na temu „Spontani poredak i tranzicija“ i doktorirao 10. septembra 2005. godine na temu „Tranzicija – proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“.

U periodu jun 1998. godine - februar 2000. godine radio je kao saradnik na implementaciji programa pomoći Evropske komisije „Obnova“ u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore. Od februara 2000. godine do januara 2001. godine radio je kao savjetnik za međunarodne odnose u Demokratskoj partiji socijalista. U periodu januar – maj 2001. godine obavljao je poslove sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova. Od marta 2003. godine do juna 2006. godine bio je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore.

Šest puta je biran za poslanika u Skupštini Crne Gore (2001., 2002., 2006. 2008., 2009. i 2012. godine).

U periodu januar - april 2003. godine bio je savjetnik predsjednika Vlade za odnose s javnošću. Od marta 2003. godine do februara 2004. godine obavljao je poslove zamjenika ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore. Od februara 2004. godine biran je na dužnost ministra finansija četiri puta, a od decembra 2008. godine za potpredsjednika Vlade dva puta.

U periodu od 29. decembra 2010. godine do 04. decembra 2012. obavljao je dužnost predsjednika Vlade. Tokom njegovog dvogodišnjeg mandata Crna Gora je otvorila pregovore sa EU, na samitu NATO članica u Čikagu dobila ohrabrenje da nastavi sa reformama u oblasti evro-atlantskih integracija, postala članica Svjetske trgovinske organizacije. Riješena su i brojna identitetska, ekonomska i društvena pitanja.

Vlada na čijem je čelu bio riješila je pitanje statusa potomaka dinastije Petrović, ınıcırala donošenje Zakona za objedınjavanje naučnıh potencıjala, postigla dogovor sa političkim partijama po pitanju upotrebe jezika u školama.

U oblasti ekonomske politike, sprovedene su brojne mjere na obnavljanju ekonomskog rasta, stabilizaciji javnih finansija, unapređenju poslovnog ambijenta i eliminisanju biznis barijera, strukturnih reformi i dr. Inicirao je donošenje Zakona o stručnom osposobljavanju visokoškolaca kojim je stvoren okvir da svi mladi ljudi po završetku školovanja nastave dalje osposobljavanje kroz radnu praksu. Zalagao se sa transparentnost Vlade i dijalog sa svim strukturama društva. Inicirao je pokretanje portala E-peticije, a tokom mandata potpisano je više ugovora kojim se uređuje pitanje odnosa države i vjerskih zajednica.

U decembru 2012. godine imenovan je za potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija.

Od 2006. godine do januara 2011. godine bio je guverner u ime Crne Gore u Svjetskoj banci i Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Od februara 2010. do februara 2011. godine bio je predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore.

Vanredni je profesor na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici, na predmetima Ekonomija i razvoj i Tržišni proces, a u ljetnjim semestrima 2004., 2005. i 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici bio je saradnik na smjeru preduzetništvo.

Član je Odbora za ekonomske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i potpredsjednik Demokratske partije socijalista.

Zbog profesionalnih dostignuća i posvećenosti društvu Svjetski Ekonomski Forum (World Economic Forum) 2013. godine uvrstio ga je na listu Mladih globalnih lidera (Young Global Leaders).

Završio je više specijalističkih kurseva i obuka: Specijalni kurs, Diplomatska akademija Beč, 1999. godine; Visitor programme SAD, Vašington, 15. mart – 1. april 2000. godine, Ljetnja škola ekonomije G17 Beograd, jul 1998. godine, kao i Međunarodni program liderstva koji je organizovalo Ministarstva vanjskih poslova Francuske 2002. godine.

Objavio je više stručnih radova i knjiga. U jesen 2001. godine objavio je knjigu poezije i proze „Knjiga smijeha“, a u novembru 2011. godine „Knjigu straha" koja je prevedena na italijanski jezik.

Tečno govori engleski, a govori i njemački, italijanski i francuski jezik.
U braku sa Natašom ima kćerke Sofi, Dariu i sina Alekseja.

Blog na engleskom jeziku:

http://igorluksic.wordpress.com/ 

Youtube kanal:

http://www.youtube.com/user/IgorLuksicMNE