MFA.GOV.ME mail
EU liflet
NATO liflet
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina

TAIEX

MVPEI

Ministar

dr Igor Lukšić
Potpredsjednik Vlade i  ministar vanjskih poslova i evropskih integracija

MVPEI

Obavljao funkcije predsjednika Vlade (2010-2012), ministra finansija (2004-2010), poslanika u Skupštini Crne Gore (2001-2003), poslanika u Skupštini Srbije i Crne Gore (2003-2006).

Od 2012. godine na funkciji potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija.

Rođen je 14. juna 1976. u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. U junu 1998. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na odsjeku Preduzetništvo. Zvanje magistra stekao je na istom fakultetu 2002. godine (teza: „Spontani red i tranzicija“), gdje je u septembru 2005. godine stekao i zvanje doktora nauka (teza: „Tranzicija – Proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“).

Od juna 1998. do februara 2000. godine radio je kao saradnik na implementaciji programa podrške Evropske komisije „Obnova“ u tadašnjem Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore. Od februara 2000. do januara 2001. godine radio je kao savjetnik za međunarodne odnose u Demokratskoj partiji socijalista (DPS). Od januara do maja 2001. obavljao je dužnost Sekretara u Ministarstvu inostranih poslova.

Od januara do aprila 2003. godine bio je savjetnik za odnose sa javnošću predsjednika Vlade, a od marta 2003. do februara 2004. godine bio je na funkciji zamjenika ministra vanjskih poslova Srbije i Crne Gore.

Kao ministar finansija, nadgledao je brojne reforme i programe privatizacije u oblastima bankarstva i osiguranja, radio na implementaciji poreskih i budžetskih reformi u pravcu unapređenja transparentnosti i sveobuhvatnosti budžetskog procesa, kao i na reformi državne pomoći, unutrašnje revizije i prava svojine. Osnovni principi za koje se zalagao bili su balansirani budžet, niske stope poreza i smanjivanje javnog duga. Od 2008. godine predsjedava Vladinom Savjetu za unapređenje poslovnog okruženja i strukturnih reformi u okviru kog je nadzirao implementaciju reformi Doing Business-a koje su Crnu Goru dovele sa 86. mjesta 2008. godine do 36. mjesta 2014. godine. Od 2006. do januara 2011. godine obavljao je funkciju guvernera u ime Crne Gore u Svjetskoj banci i Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj. Pod njegovim vođstvom, Crna Gora je zaradila svoj prvi međunarodni kreditni rejting 2004. godine i izdala prve Euroobveznice 2010. godine.

Kao predsjednik Vlade Crne Gore, Igor Lukšić je predvodio reforme koje su Crnu Goru dovele do otvaranja pristupnih pregovora sa EU u junu 2012. godine, kao i članstva u STO (2011). Principi kojima se vodio bili su vođenje dijaloga u društvu i inkluzivan pristup prema civilnom sektoru. Vlada je takođe promovisala transparentnost kroz uključivanje u inicijativu pod nazivom Partnerstvo otvorenih vlada i kroz zalaganje za slobodu medija. Veliki broj identitetskih, ekonomskih i socijalnih pitanja su razriješeni za njegovog mandata, uključujući rehabilitaciju bivše crnogorske dinastije Petrović-Njegoš. Pokrenuo je usvajanje zakona o stručnom osposobljavanju svršenih visokoškolaca, čime je stvoren okvir u kome mladi ljudi mogu nastaviti svoje obrazovanje kroz radno iskustvo. Igor Lukšić je inicirao pokretanje portala za elektronske peticije Vlade Crne Gore. Za njegovog mandata potpisano je više sporazuma koji uređuju odnose između države i vjerskih zajednica.

U decembru 2012. godine izabran je za potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija. Crna Gora je do juna 2015. godine otvorila pregovare sa EU u 20 poglavlja pravne tekovine. Igor Lukšić je takođe bio jedan od ključnih aktera u Vladi u procesu implementacije intenziviranog i fokusiranog dijaloga između Crne Gore i NATO-a u pravcu budućeg članstva Crne Gore u NATO savezu. U oblasti regionalne saradnje, Igor Lukšić je pokrenuo mehanizam pod nazivom Zapadnobalkanska šestorka, koj djeluje kao operativna ruka formalnih regionalnih inicijativa i uživa podršku Evropske komisije.

Igor Lukšić je 2013. godine izabran za Mladog globalnog lidera (Young Global Leader), čime je postalo član YGL zajednice Svjetskog ekonomskog foruma.

Od februara 2010. do februara 2011. bio je na funkciji predsjedavajućeg Crnogorske košarkaške federacije.
Igor Lukšić je vanredni profesor na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici, gdje predaje predmete iz oblasti ekonomije i razvoja.

Igor Lukšić je obavio više specijalističkih kurseva i obuka: „Specijalistička obuka,“ Diplomatska akademija u Beču, 1999; “U.S. Visitor Program,” Vašington, 15. mart – 1. april 2000, „G17 Ljetnja škola ekonomije,“ Beograd, jul 1998, „Visitor Leadership Programme“ francuskog Ministarstva vanjskih poslova, 2001.

Učestvovao je na brojnim konferencijama, seminarima, naučnim skupovima i bio uključen u brojne NVO projekte.

Član je Odbora za ekonomske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Bio je član predsjedništva vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) od 2001. do 2015. godine i potpredsjednik od 2011. do 2015.

Igor Lukšić je objavio tri knjige poezije i proze: „Knjiga smjeha,“ „Knjiga straha,“ i „Knjiga sumnje.“ „Knjiga straha“ je takođe objavljena na italijanskom i francuskom jeziku.

Objavio je i više radnih papira koji se bave teorijom ekonomije i tranzicijom.

Tečno govori engleski, a služi se i italijanskim, francuskim i njemačkim.

Oženjen je Natašom sa kojom ima troje djece: kćerke Sofi i Dariju i sina Alekseja.