MFA.GOV.ME mail
EU liflet
NATO liflet
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina

TAIEX

MVPEI

Rukovodeći tim

Vera Joličić-Kuliš

v.d. Državne sekretarke za politička pitanja

Srđan Spaić

v.d. Generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

Snežana Radović

v.d. Generalne direktorke Generalnog direktorata za bilateralne poslove

Jelena Burzan

v.d. Generalne direktorke Generalnog direktorata za multilateralne poslove

Ana Vukadinović

v.d. Generalne direktorke Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju

MVPEI

Željko Stamatović

Generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslovev.d. Generalnog direktora Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti

Miodrag Radović

v.d. Generalnog direktora Generalnog direktorata za evropske poslove

Ivana Glišević

v.d. Generalne direktorke Generalnog direktorata za koordinaciju programa pomoći EU

Ljubiša Perović

Šef Diplomatskog protokola