MFA.GOV.ME mail
EU liflet
NATO liflet
EU4ME spot
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina

TAIEX

MVPEI

Rukovodeći tim

Zoran Janković

v.d. Državnog sekretara za politička pitanja

Srđan Spaić

v.d. Generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

Ivan Leković

v.d. Generalni direktor Generalnog direktorata za bilateralne poslove

Ivan Ivanišević


v.d. Generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove

Ana Vukadinović

v.d. Generalne direktorke Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju

MVPEI

Selim Lika

Generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslovev.d. Generalnog direktora Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti

Ljubiša Perović

Šef Diplomatskog protokola

Marija Đerković - Petrović

Šef Kabineta ministra vanjskih poslova