Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
EU liflet
NATO liflet
EU4ME spot
Brošure o 33 pregovaračka poglavlja
Brošura Radne grupe za 26. poglavlje Obrazovanje i kultura
Na granici sa EU
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina

TAIEX

MVPEI

Otvorene ideje

Aktuelnosti

22.08.2014.

Najava: Obrazovni kamp za mlade u okviru kampanje „Sebi želim“, Zajedničkog programa UN za osnaživanje mladih

Obrazovni ljetnji kamp za mlade sa sjevera Crne Gore biće održan u periodu 24.–26. avgust u okviru kampanje “Sebi želim:”, u organizaciji Sistema UN u Crnoj Gori, Ministarstva prosvjete, Uprave za mlade i sport i uz podršku kabineta potpredsjednika Vlade za evropske integracije Igora Lukšića. Organizaciju kampa podržale su i opština Berane i opština Pljevlja.

više...
22.08.2014.

Poziv na online konsultacije zainteresovane javnosti povodom postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

U okviru programiranja Instrumenta pretpristupne podrške IPA II za period 2014-2020., Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija objavljuje javne konsultacije o prvoj fazi strateške procjene uticaja.

više...
22.08.2014.

Poziv na javne konsultacije zainteresovane javnosti povodom strateške procjene uticaja Jadransko-jonskog, Mediteranskog i Dunavskog programa na životnu sredinu

U okviru programiranja Instrumenta pretpristupne podrške IPA II za period 2014-2020., Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija objavljuje javne konsultacije o strateškoj procjeni uticaja Jadransko-jonskog, Mediteranskog i Dunavskog programa na životnu sredinu u skladu sa SEA direktivom (2001/42/EC).

više...
20.08.2014.

Otvoren prvi Poziv za projektne predloge u okviru pilot inicijative START “Fond za projekte Dunavskog regiona”

U cilju omogućavanja brže i lakše primjene Dunavske strategije (EUSDR) pokrenuta je pilot inicijativa START “Fond za projekte Dunavskog regiona”, i u vezi sa tim, otvoren je prvi Poziv za projektne predloge.

više...
19.08.2014.

Stalni predstavnik Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama ambasador Milorad Šćepanović predao ratifikacioni instrument o pristupanju Crne Gore Sporazumu o trgovini oružjem

Stalni predstavnik Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama ambasador Milorad Šćepanović predao ratifikacioni instrument o pristupanju Crne Gore Sporazumu o trgovini oružjem

Stalni predstavnik Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama ambasador Milorad Šćepanović predao je, 18. avgusta u sjedištu UN, ratifikacioni instrument o pristupanju Crne Gore Sporazumu o trgovini oružjem (Arms Trade Treaty - ATT).

više...