Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

13.03.2015.

Saopštenje povodom objava u medijima o saradnji Crne Gore sa dijasporom

Saopštenje povodom objava u medijima o saradnji Crne Gore sa dijasporom

Interes Crne Gore je da njeguje veoma dobre odnose sa svim udruženjima naše dijaspore, bez ikakve pretenzije da se bavi načinom njihovog organizovanja, kao i da radi na daljoj afirmaciji i unaprjeđenju saradnje, što Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija kroz Upravu za dijasporu i mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava kontinurano sprovodi.Evropske integracijeNATO

Misije

MFA.GOV.ME mail
EU liflet
NATO liflet
EU4ME spot
Brošure o 33 pregovaračka poglavlja
Brošura Radne grupe za 26. poglavlje Obrazovanje i kultura
Na granici sa EU
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina

TAIEX

MVPEI

Otvorene ideje

Aktuelnosti

29.03.2015.

Najava: Otvaranje poglavlja 16 i 30

Crna Gora će u ponedjeljak, 30. marta, na Međuvladinoj konferenciji koja se održava u Briselu, otvoriti pregovore u poglavljima 16-Porezi i 30- Vanjski odnosi.

više...
27.03.2015.

Ambasadorka Ana Vukadinović predstavljala Crnu Goru na konferenciji „Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima – naąa zajednička odgovornost“

Ambasadorka Ana Vukadinović predstavljala Crnu Goru na konferenciji „Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima – naąa zajednička odgovornost“

“U Crnoj Gori nema sistematskog krąenja ljudskih prava i sloboda, niti pilot presuda koje bi pokazivale ponovljene slučajeve krąenja, a presude suda u Strazburu ne doľivljavamo kao odluke protiv drľave, već kao akte u korist drľave, kojima se doprinosi podizanju nivoa zaątite ljudskih prava i sloboda, ąto je prevashodno interes naąih građana”, kazala je ambasadorka Ana Vukadinović, ąefica Stalne misije Crne Gore pri Savjetu Evrope, obraćajući se učesnicima konferencije na visokom nivou »Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima – naąa zajednička odgovornost«, koja je juče i danas odrľana u Briselu, u organizaciji belgijskog predsjedavanja Komitetu ministara SE.

više...
27.03.2015.

Završene ekspertske misije iz oblasti ljudskih prava i konflikta interesa

Završene ekspertske misije iz oblasti ljudskih prava i konflikta interesa

U Podgorici je danas održan završni sastanak tri ekspertske misije za oblasti ljudskih prava i konflikta interesa i prijave imovine koje su boravile u Crnoj Gori od 24. marta.

više...
27.03.2015.

Zagreb: Crna Gora predvodi region u procesu pristupanja EU

Zagreb: Crna Gora predvodi region u procesu pristupanja EU

Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović učestvovao je u Zagrebu na konferenciji "Hrvatska – most Europske unije prema Jugoistočnoj Europi"...

više...
27.03.2015.

Najava: Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić na Trećem Samitu EU-Jugoistočna Evropa

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić učestvuje na Trećem Samitu EU-Jugoistočna Evropa koji se održava danas, 27. marta Splitu, u organizaciji časopisa The Economist u saradnji sa Ministarstvom vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske.

više...